Какви Ваши лични данни събира eisiti.com и на какво правно основание?

Като администратор на лични данни elsiti.com се придържа стриктно към законовите разпоредби относно събиране и обработване на
лични данни на физически лица, на основание предоставено съгласие от тяхна страна. Основните лични данни, които събира
elsiti.com, когато използвате сайта е въз основа предимно на информация, предоставена от Вас при попълване на контактните
форми и при контакт по телефон, кореспонденция по електронната поща. Информацията, която ни предоставяте е възможно да
включва: име, адрес, имейл адрес, телефонен номер.

При посещение на сайта elsiti.com е възможно да се обработват следните данни:

Технически данни – това може да включва: IP адрес, данни за достъп (log-in информация), тип и версия на браузъра, др. Тези
данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от „бисквитки“ (cookies), за които е предоставена подробна информация
по-долу в настоящата Политика;
Данни за Вашите посещения, като например URL, информация за активности, извършвани чрез и от уебсайта (включително дата и
час), информация, която сте преглеждали или търсили, най-посещаваното съдържание и категории, време за отговор на страницата,
грешки при зареждането ѝ, продължителност на посещението на определени страници (включително средна продължителност на
времето, прекарано на определени страници, преглеждайки конкретни материали), информация за активности на страницата (като
например преглед, кликване, преместване на курсора), данни за поведението на потребителя, др.

Видове „бисквитки“ (cookies)
Когато посещавате уебсайт, можете да съхраните или извлечете информация на своя браузър най-често под формата на „бисквитки“
или чрез други технологии за събиране и съхраняване на потребителска информация.
„Бисквитките“ са текстови компютърни данни, съхранявани във Вашия браузър и са предназначени за използване от уеб страници.
Информацията в тях може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или
мобилно устройство). Тази информация най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие.
Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за по-персонализирано използване на
световната мрежа.
Тъй като зачитаме правото Ви на защита на лична информация, можете да изберете да не допускате употреба на всички или на
някои типове „бисквитки“. Ако постъпите така обаче, това може да се отрази на ползването на сайта и на услугите, които можем
да Ви предложим.

2.1. Задължително необходими „бисквитки“
Задължителните „бисквитки“ са необходими за функциониране на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Те
обикновено се залагат в отговор на действия, извършени от Вас, които представляват заявка за услуги, като например настройки
на предпочитанията Ви за защита на личната Ви информация, вход в сайта или попълване на формуляри.
Можете да настроите своя браузър да блокира или да Ви уведомява за тези бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта
няма да работят коректно. Тези бисквитки не съхраняват информация, която може да бъде свързана лично с Вас. Това важи и за
„бисквитките“ за идентификация на сесията.

2.2. „Бисквитки“ за резултатност
Тези „бисквитки“ ни позволяват да преброим посещенията и източниците на трафик, така че да сме в състояние да измерим и
подобрим резултатността на нашия сайт. Те ни помагат да разберем кои страници са най-популярни и кои – най-непопулярни, както
и да видим как посетителите се „движат“ в сайта.
За предоставяне на тази услуга използваме Google Analytics, който използва „бисквитки“ на първа страна. Събраните данни се
обработват от Google и не се предоставят на трети страни.
Информацията, която получаваме благодарение използването на тези „бисквитки“, е анонимна и не правим опит да Ви
идентифицираме или да повлияем на начина Ви на използване на сайта, когато го посетите. Ако не разрешите тези „бисквитки“,
няма да бъдем в състояние да включим посещението Ви в нашата статистика.

Разкриване на Вашите лични данни на трета страна

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити при предвидени от закона основания за обработването им, които имат предимство пред
интересите, правата и свободите на субекта на данни, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от
Комисията за защита на личните данни. Също така възможно е разкриване на личните Ви данни, когато това е предвидено в закон,
както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато
бъдат поискани от други държавни органи, в случаите когато това е разрешено от закона.
Възможно е, когато е необходимо, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при
възникнали проблеми от обществена значимост.

Срокове за съхранение на Вашите лични данни
Данните, подавани от задължените лица се съхраняват в законоустановения срок от 5 г., след което подлежат на архивиране и
дългосрочно съхранение за срок от 10 г. за целите на справочна информация, данъчен контрол и външни одити от трети страни.

Настоящата Политика е публично достъпна на страницата на сайта: https://elsiti.com/refund_returns/

Настоящата Политика подлежи на актуализация при необходимост.